Plátýnko

V plátýnku rozlišujeme dva druhy párů – svislé páry a vodivý pár. Svislé páry směřují rovno dolů zatímco vodivý pár přechází vodorovně zprava doleva a zase zpátky. Pro svislé páry postačí nitě kratší než na pár vodivý. Pro začátek je dobré, zvolit pro vodivý pár jinou barvu nitě aby se nám jednotlivé paličky nepopletli. Na špendlíky zavěsíme svislé páry a na první špendlík zleva také vodící pár. Do levé ruky uchopíme vodící pár, do pravé první svislý. Dvě střední paličky vyměníme tak, že levou paličku přeložíme do pravé ruky přes pravou paličku shora a pravou paličku do levé ruky zdola (křížení), pak pravou paličku v každém páru přeložíme přes levou (kroutění) a nakonec dvě střední paličky vyměníme tak, že levou paličku přeložíme do pravé ruky přes pravou paličku shora a pravou paličku do levé ruky zdola (křížení). Na konci máme vodící pár v pravé ruce. Paličky z levé ruky odložíme bokem (zavěsíme na špendlík) a vodící pár přeložíme opět do levé ruky a do pravé vezmeme další svislý pár. Uděláme plátýnkovou vazbu – křížení-kroutění-křížení. Takto pokračujeme až na konec řádku, kde zapíchneme špendlík, obtočíme kolem ní vodící pár a pokračujeme zprava doleva. Tentokrát máme vodící pár v pravé ruce a svislý pár v levé. Úkony, které s paličkami děláme jsou stejné bez ohledu na to, jestli vodící pár přechází zleva doprava nebo zprava doleva - křížení-kroutění-křížení.

Ze začátku si můžeme každý pár paliček ukládat za samostatný špendlík aby se nepopletli. Ukládáme je hezky vedle sebe a rovnoměrně utahujeme aby byla krajka hezká. Při práci si udržujeme stejnou délku všech nití.