Plátýnko s pevným (rovným) okrajem

Budeme potřebovat dva vodící páry (pro učení bude dobré jej barevně odlišit). Na špendlíky zavěsíme svislé páry. Na levou stranu přidáme další špendlík a na něj zavěsíme oba vodící páry. Paličkujeme plátýnko – v prvním kroku plní jeden pár funkci vodícího a druhý svislého (i když jsou oba navinuty jako vodící). Překroutíme paličky vodícího páru a pak už paličkujeme plátýnkovou vazbu (křížení-kroutění-křížení).  Když dojdeme na konec řádku, zapíchneme špendlík, obtočíme kolem něj vodící pár a paličkujeme zpátky. U posledního svislého páru („vodícího“) překroutíme paličky obou párů, upaličkujeme plátýnko, zapíchneme špendlík a zavěsíme naň oba páry (pícháme za dva páry). Pak do levé ruky chytíme druhý vodící pár (ten, který doteď plnil funkci svislého), překroutíme jej a paličkujeme plátýnkovou vazbu až na konec řádku, a zase zpátky. V každém řádku na levé straně střídáme vodící pár – pícháme za dva páry a vytváříme rovný okraj.

Rovný okraj je možné vytvářet na obou stranách. Pak potřebujeme tři vodící páry. Vodící páry střídáme v každém řádku na obou stranách a pícháme vždy za dva páry.